Trắng vừa chơi 35.h5, với dự định sẽ đẩy chốt đến h6 ở nước sau, xé toang hàng phòng thủ của Vua Đen. Nếu gặp phải tình huống này, bạn sẽ làm gì?

Xem tiếp tình huống

Bạn định chơi 35…Hh7 hoặc 35…Xe6 để phòng thủ? An toàn đấy. Nhưng bạn sẽ bỏ qua một cơ hội đánh đòn chiến thuật tuyệt vời.

Và đây! Taltics moment!

Trong ván đấu, Trắng đầu hàng ngay sau nước 36 của Đen. Đòn chiến thuật hiệu quả đã giúp Đen định đoạt ván cờ.

Ván đấu hoàn chỉnh

wanderoz
Leave a reply

Leave a Reply