Đen không thể ngờ, ván đấu sẽ xoay chiều, chỉ sau nước đi tiếp theo. Nếu là Trắng, bạn sẽ chơi như thế nào?

xem tiếp

TALTICS MOMENT!

Trong ván đấu, Đen đầu hàng sau nước đi 28.

Ván đấu đầy đủ/tải về

wanderoz
Leave a reply

Leave a Reply